Kunder

Nya beteenden hos kundgrupper som t.ex. 15-24 åringar, som omfattar cirka en miljon
ungdomar, där nästan var sjätte är född utomlands. De är mer individuella genom
den ökade mångfalden av subkulturer och livsstilar. 80-talisten, 90-talisten
och kommande generationer av 00-isten ser sig själv som en självständig
konsument. Identitet, image och sociala nätverk styr agerande och konsumtion
mer och mer. Lojaliteten sjunker och köpmönster blir allt flexiblare. De ser
sitt yttre som det egna varumärket.

Kunden – den nya kollegan
Idag växer kundkategorier som Kunden – den nya kollegan fram som i princip ser sig
som en del av företaget. Med hjälp av sociala media kopplas de samman med varandra och företaget på nya virtuella mötesplatser. Att ta vare på kraften hos dessa kunder och börja behandla dem som medarbetare bli livsviktigt för framtidens företag.

Diversity Management
Strategier för att leda och hantera olikheter och likheter. Ett arbetssätt för att upptäcka, använda och värdesätta individers erfarenheter och kompetenser. Etnicitet, kön, sexuell läggning, utbildningsbakgrund, religiös övertygelse och trosuppfattning, funktionshinder, ålder, familjesituation, arbetserfarenhet och olika grupptillhörigheter gör oss unika som individer. Att öka förståelsen för mångfald bland kunder och upptäcka potentiella kundgrupper, som missas ger möjlighet till tillväxt i verksamheten.

CSR – ansvarsfullt företagande
Det finns ett ökat tryck på företagen att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen de verkar. Man talar om att företagen har ett socialt ansvar, Corporate Social Responsibility, CSR.

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom den värdegrund som kommer till uttryck i FN:s principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och utgår ifrån att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar på utländska marknader.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *