Turism

Vad är turism?
Enligt FN och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är kopplad direkt till resandet, inklusive affärsresandet.

Förutsättningar för turism
För att en plats, ort eller region ska utvecklas till ett attraktivt resmål med ett stort antal besökare krävs att fyra förutsättningar är uppfyllda.

  1. Attraktion – anledningar att turister kommer dit (Göra)
  2. Serviceutbud – Bo och äta
  3. Kommunikation – Förbindelser för att kunna resa dit
  4. Information- och bokningsmöjligheter – Möjlighet att få information och kunna boka via bokningscentral, turistbyrå etc.

Rekordmånga utländska besökare till Sverige 2014

Sverige lockade rekordmånga utländska besökare i 2014. Under året steg antalet besökare från länder utanför Europa med 22 procent jämfört med 2013. Under de senaste fem åren har besökare från länder utanför Europa ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige från drygt tio till nästan 20 procent, vilket betyder att nästan var femte utländsk övernattning var från ett utomeuropeiskt land under 2014. Turister från Indien ökade sina övernattningar med 24,6 procent och från USA med 11,7 procent och från Kina ökade med drygt åtta procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med en respektive 7,8 procent. Danmark och Finland minskade något medan Storbritannien, Nederländerna och Schweiz alla ökade med över tio procent.

Turismens omsättning
Turismen i Sverige stärker ekonomin och skapar 173 000 jobb. Enligt internationella
bedömningar kommer det globala resandet att växa och Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna tillväxt.

Turismens betydelse för ekonomi, export och sysselsättning i Sverige
Turismen i Sverige omsatte totalt 284,4 miljarder kronor under 2013, en ökning med 3,9 procent sedan 2012. Utländska besökare spenderade 105,7 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 178,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,3 respektive 4,8 procent jämfört med fjolåret. Sedan år 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat med drygt 89 procent i löpande priser.

Turismens exportvärde utgör ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi, men under senare år har även turismens förmåga att bidra till ökad sysselsättning fått en avgörande betydelse. Särskilt viktig är sektorns förmåga att skapa arbetstillfällen åt unga och sektorns behov av den kompetens som många med utländsk bakgrund kan bidra med.
Källa statistik Tillväxtverket

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *