Självkännedom

Självkännedom (Intrapersonell) intelligens – reflekterande

Förmågan till självkännedom och att handla på ett lämpligt sätt utifrån denna kunskap. I denna intelligens ingår att man har en riktig självbild och kan se sina starka och svaga sidor. Att vara medveten om sina känslor, avsikter, sitt temperament och sina önskningar samt förmågan till självdisciplin.

Är du självkännedomsbegåvad?
Då tycker du om att dra dig tillbaka och har stort behov av eget utrymme. Andra kan uppfatta dig som skygg och en smula osocial. I själva verket handlar det om att du tänker bättre när du är ensam.

Du för samtal om djupa inre upplevelser och är i kontakt med dina känslor och önskningar. Du är diskret och respekterar andras personliga integritet. Du lyssnar på din intuition och går din egen väg. Du är personlig och självständig och skiljer dig från mängden.

Du litar till din egen förmåga och har inget behov av instruktioner, regler eller paragrafer. Du skriver kanske dagbok eller för anteckningar om dina upplevelser och erfarenheter och tar lärdom av dem. Du har god förmåga att motivera dig själv och din självdisciplin gör det lätt för dig att fokusera på det du arbetar med.

Hur lär du dig bäst om du är självkännedoms begåvad?
När du arbetar ensam och i din egen takt. När du får fundera på det du lär dig och hur du själv kan tillämpa kunskaperna. När du får ställa frågor och göra minnesövningar och testa dina kunskaper via frågeformulär. Svara på frågor som t.ex. ”Vad skulle du själv göra?”

Istället för långa lärarledda teoretiska föreläsningar väljer du att själv ta fram uppgifter och tillämpningar. Att föra dagbok eller anteckna dina erfarenheter i ämnet och sätta upp personliga mål, syften och inriktningar i utbildningen. Att föra anteckningar i Word underlättar för dig. Att få använda utbildningsmaterial där du kan kontrollera dina kunskaper med tester och få svar på hur du kan tillämpa dem.

Yrken för självkännedoms begåvade
Filosofer, terapeuter, kuratorer, psykoanalytiker, rådgivare, konsulter, egenföretagare, författare, entreprenörer etc.

När är självkännedoms intelligens viktigt?
Med hjälp av denna intelligens agerar du målmedvetet i andra syften än bara att tillfredsställa dina instinkter. Ju mer man förstår av sina egna känslor, desto mindre är risken att bli ett passivt offer för dem.

Kända personer med självkännedoms intelligens
Lin Yutang – universitetslärare, professor, filosof, författare
Francesco Alberoni – professor i sociologi, författare
Erich Fromm – sociolog, psykoanalytiker, humanist, författare
Alice Miller – psykoanalytiker, författare
Simone de Beauvoir – universitetslärare, filosof (på bilden ovan)
Jean-Jacques Rousseau – filosof, författare
Francois de Voltaire – diktare, filosof, en av ”Upplysningsfilosofins” företrädare
Abraham Maslow – forskningspsykolog – ledande i den humanistiska psykologin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *