Natur

Natur intelligens – spåraren

Förmågan att skickligt observera, spåra, samla in och artbestämma växter och djur. I denna intelligens ingår också att förstå sammanhang i naturen, se skiftningar och produktivt kunna använda sig av dessa erfarenheter.

Är du naturbegåvad?
Då tycker du om att vistas i naturen och har förmåga att se och njuta av harmonin och skönheten. Studera fågelarter, blommor, djurspår etc. och artbestämma dessa. Du upptäcker med lätthet skiftningar och förändringar i naturen.

Som barn tyckte du om att vara ute i naturen och samla stenar, blommor, pinnar, blad etc. Du roade dig säkert med att sortera och klassificera dem. Du kanske tillhörde en strövargrupp, ornitologisk förening eller scoutförening. Man brukar kalla dig för en person med gröna fingrar. Du tycker om att så frö och driva upp dina egna plantor och se hur allt växer och frodas.

Du följer årstiderna och tar vara på det som växer i naturen. Du har svampögon och vet var du ska hitta kantareller, Karl Johan, fjällskivling etc. Du använder naturen som skafferi och kan konsten att överleva i vildmarken.

Du ägnar tid åt att studera hur den ekologiska cykeln påverkar både växter, djur och människor. Du har en miljömedvetenhet och lever ett sunt liv där hälsa och kost är viktiga parametrar. Du har förmåga att se mönster och upptäcka likheter och kan t.ex. läsa spelet under en fotbollsmatch, tennismatch etc.

Hur lär du dig bäst om du är natur begåvad?
Genom att samla in uppgifter om ämnet via observationer, artiklar, anteckningar, skisser, fotografier och besöka utställningar, museer etc. Att bearbeta information genom sortering, klassificering, katalogisering etc.

Att koppla ihop ämnet med naturen: växterna, djuren, havet, naturfenomen, klimatet, universum etc. Att använda dataprogram som Access och Excel, där du kan sortera, katalogisera och samla in information.

Yrken för natur begåvade
Biologer, marinbiologer, zoologer, botaniker, astrologer, arkivarier, trädgårdsmästare, jägare, bönder, agronomer, fiskare, meteorologer, geologer, naturjournalister, naturfilmare, konservatorer etc.

Kända personer med natur intelligens
Carl von Linné – läkare, professor, botaniker etc. (på bilden ovan)
Charles Darwin – naturforskare känd för bl.a. evolutionsläran
Johann Gregor Mendel – munk, naturforskare, den moderna ärftlighetslärans grundare
Anders Celsius – astronom, professor, grundade observatoriet i Uppsala, införde den 100-gradiga temperaturskalan
Olof Rudbeck d.ä. – naturvetenskapsman, professor anlade bl.a. Linnéträdgården
Louis Pasteur – kemist, mikrobiolog, uppfann pastörisering – uppvärmning av vätska för att döda bakterier. Den moderna bakteriologins grundare.
Rachel Carson – Zoolog och pionjär i miljödebatten med bl.a. bekämpningsmedlens skadeverkningar
David Attenborough – naturjournalist, producent av naturdokumentärer
Jan Lindblad – natur- och djurfilmare
Konrad Lorenz – zoolog, grundade Etologin genom boken ”Djuriskt och mänskligt”,
Nobelpristagare i medicin.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *