Matematisk

Matematisk/ Logisk intelligens – frågeställaren
Förmågan att korrekt använda siffror och logik. Idag är det omöjligt att dra gränsen
mellan de matematiska och logiska områdena. Bertrand Russell menar att
skillnaden mellan dem är, som skillnaden mellan en pojke och en man:
”logiken är matematikens ungdom och matematik är mogen logik.” Howard
Gardner betraktar dem, som besläktade intellektuella förmågor.

Är du matematiskt/logiskt begåvad?
Då tycker du om att ha ordning och reda omkring dig. Du arbetar med saker i
tur och ordning och resonerar logiskt och linjärt. Du funderar, ställer frågor,
gör experiment, utforskar förhållanden in i minsta detalj och löser abstrakta
problem.

Du är samvetsgrann och skeptisk och du godtar inga fakta om de inte är baserade
på grundligt gjorda analyser utifrån vedertagna principer. Du har en strävan
efter perfektion. Du arbetar helst ensam och kan hålla på i timmar att tänka
oerhört koncentrerat för att försöka lösa komplicerade problem. Du är
förmodligen lite av en asket för att riktigt kunna njuta av det. När du lyckas
lösa ett svårt problem kan du känna en jublande glädje. Du är troligen inte
road av ytligt umgänge och inte känd för att vara pratsjuk. Däremot kan du med
stor skicklighet hantera långa resonemangskedjor.

Hur lär du dig bäst om du är matematiskt/logiskt begåvad?
När du får gå igenom ämnet i logisk följd och göra anteckningar punkt för
punkt, ordna och gruppera fakta. När du får göra beräkningar, statistiska
analyser, räkna fram genomsnittsvärden och göra detaljanalyser. När du får
pröva hypoteser, ta fram orsak och verkan, pröva motsatser och lösa problem.
När du får ställa frågor ”Varför …?, Hur…? etc. Att använda
dataprogram som Excel och Access är utmärkta hjälpmedel för dig.

Yrken för matematiskt och logiskt begåvade
Matematiker, ekonomer, statistiker, revisorer, tekniker, ingenjörer,
vetenskapsmän, dataprogrammerare, analytiker, polisutredare, detektiver etc.

När är matematisk/logisk intelligens viktig?
När stora mängder fakta ska göras hanterbart. När beräkningar, statistik,
genomsnittsvärden etc. skall analyseras. När databaser behöver byggas och
behandlas. När matematiska upptäckter har gjorts visar de sig vara värdefulla
också för andra vetenskaper.Kända personer med matematisk/logisk intelligens
Arkimedes
– matematiker, fysiker och tekniker. Bestämde bl.a. värdet på pi och Arkimedes princip
Pythagoras – matematiker, filosof känd för bl.a. Pythagoras sats (på bilden ovan)
John von Neuman matematiskt snille, som bl.a. har utvecklat principerna för datorns
konstruktion.
Carl Friedrich Gauss – har kallats matematikens konung
Kurt Gödel matematiker och logiker
George Boole mest känd för ”Boolesk algebra”. Idag bygger alla digitala
kretsar på hans algebra (1 0 1 0 1 0 etc.).
Claude Shannon – informationsteorins fader. Han beskrev i matematiska formler vad som krävs för att tele, radio och datakommunikation skall fungera.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *