Hur är du Intelligent?

Tidigare mättes vår intelligens med hjälp av IQ-tester, som fokuserar på våra språkliga och logisk/matematiska förmågor. Myten om att vi alla vid födseln har en bestämd IQ som inte går att förändra ifrågasätts allt mer. Nu talas det inte längre om en intelligens utan om nio dvs ”de multipla intelligenserna” (MI).

Howard Gardners teori
Teorin bygger på Harwardprofessorn Howard Gardners forskning om att varje människa är begåvad med något från alla nio intelligenserna och  att vi har vår unika sammansättning av dem. Allt vi gör bygger på fler än en  intelligens och ingen prestation på en enskild. Dessutom slår han fast att alla har möjlighet att förbättra och utveckla sina intelligenser.

De nio intelligenserna
Existentiell
andlig, tolkar symboler, mediterar, funderar på existentiella frågor
Kroppslig dansar, spelar, agerar, motionerar, koordinerar etc.
Matematisk/logisk – räknar, utforskar, kartlägger, kategoriserar, analyserar etc.
Musikalisk – spelar, sjunger, komponerar, lyssnar etc.
Natur observerar, spårar, identifierar, organiserar,  tar  ansvar för växter och djur etc.
Självkännedom intuitiv, tänkande, självmotiverad, reflekterar, diskuterar etc.
Social 
– kommunicerar, umgås, medlar, samarbetar, undervisar etc.
Språklig – läser, skriver, berättar, argumenterar, debatterar etc.
Visuell
 – visualiserar, drömmer, skapar, bygger, ritar, orientera sig  etc.

Olika  yrken kräver olika sammansättningar
En skådespelare bör ha följande intelligenser: språklig, kroppslig, visuell,
självkännedom och ibland också musikalisk.

En hantverkare måste ha både kroppslig och visuell förmåga för att tillverka och använda redskap men för att uppfinna nya behöver han även matematisk/logisk
intelligens för att räkna ut vad som krävs av uppfinningen.

En framgångsrik idrottare i lagsport har kroppslig intelligens och logisk, för att kunna lägga upp en strategi. Dessutom visuell intelligens för att urskilja  mönster i spelet och kunna utnyttja denna kunskap samt social intelligens för  att läsa sina medspelares drag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *